" КУФАР "

Не ще забравя онзи звук
от тракащите колела на твоя свят
събран в куфар-с вещите и скъпите за теб неща!
Оттеква в мене още този звук...
и болка в свитата душа
на много светове, събрани в шум
- на куфарните колела!
И всеки някак устремен
пренася си живота в куфар,
но този звук за мен ще е тъга в рефрен,
за цял един живот, изчезнал ей така -
събран в Голям и Малък куфар!